เอกสารเผยแพร่ (E-book)
 

 
 
e-Service
  
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 07 ตุลาคม 2565
วันนี้มีคนเข้าชม : 15

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 36
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 166
ปีนี้มีคนเข้าชม : 7,317
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 9,440

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 12 พฤษภาคม 2559

 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

การร้องเรียน การร้องทกข์ ผ่านระบบ E-service
http://www.uttaraditcity.go.th/upload-files/uploadfile/38/b1bcc2e9a371523e86c981de11fdd273.jpeg

การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ขอผ่านระบบ E-service
http://www.uttaraditcity.go.th/upload-files/uploadfile/38/760c404de9c4abd7dd196c120ad7a64e.jpeg

การประหยัดน้ำประปา "น้ำคือชีวิต คิดก่อนใช้"
http://www.uttaraditcity.go.th/upload-files/uploadfile/38/3048a667448571b3b1c8c29fc4e2b0cb.jpg

การรับชำระภาษีผ่านบัญชีธนาคารและQR CODE ทุกธนาคาร

ประกาศเทศบาล
 • WORLD OF DANCE UTTARADIT TO BE NUMBER ONE (COVER DANCE) ชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

   
  กิจกรรม

  ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดอุตรดิตถ์
             เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดบุคลากร/เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เข้าตรวจคัดกรองประชาชนผู้เดินทางมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการจัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการลงทะเบียนเข้า – ออก ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางการปฏิบัติการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์

  มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันโรคโควิด ๑๙
       เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดทำ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (หน้ากากอนามัย/แอลกอฮอล์ล้างมือ) เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ประชาชน ๒๘ ชุมชนในเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

  จุดตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อศูนย์ราชการสะดวก
    เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับพนักงานเทศบาลและประชาชนผู้มาติดต่อราชการของศูนย์ราชการสะดวกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (GECC) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร เป็นการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด

   
  ผู้บริหาร
   
   

   
  นายชูชาติ  อ้นทุ่งยั้ง
  นายกเทศมนตรี
   

  นางพัชรี มีศิริ
  ปลัดเทศบาล
   

  ส่งข้อความถึง ผู้บริหารส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
  สาสน์จาก ผู้บริหารสาสน์จาก ผู้บริหาร
   
   
  สำรวจความเห็น
   


   
   
  Facebook เทศบาล
   

   

  เทศบาลอุตรดิตถ์1
  เพจเทศบาลอุตรดิตถ์


   
   
   
               
           
           
             
             
     


  สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
  เลขที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
  หมายเลขโทรศัพท์:  o ๕๕๔๑ ๑๒๑๒
  website:  www.uttaraditcity.go.th
  e-mail:  tessabanuttaraditcity@gmail.com
  facebook:  สำนักงานเทศบาลอุตรดิตถ์ สอง
                   :  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลฯ
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์